ผลงานของเรา

 

 

ดร. ประสิทธิ์ และ คุณเอกวุฒิ เสริมสุขสกุลชัย ได้เดินทางไปเยี่ยมชมงาน Hong Kong Electronics Fair 2015 ซึ่งเป็นงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของเอเชีย ซึ่งภายหลังทาง GIC ได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากทาง Gratten ผู้ผลิตเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าคุณภาพสูงจากประเทศจีน
ปลายปี 2015 คณะผู้บริหารและคณะจากบริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด ได้ไปเยี่ยมพบ อบรมสัมมนา รวมทั้งศึกษาดูงานระบบการผลิตและการจัดจำหน่าย ที่บริษัท Didatec Technologie ณ เมืองแซง-เอเตียง ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทางบริษัทฯได้รับรู้ที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการนำมาพัฒนาวงการการศึกษาของประเทศไทย
วันที่ 3 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "ความลับสู่การเป็นสุดยอดนักขายที่ทรงประสิทธิผล"โดยวิทยากร อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์ ชึ่งมีพนักงานเข้าร่วมสัมมนากว่า 30 ท่าน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเป็นนักขายที่ดี รู้และเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เข้าใจสถานการณ์ทางการตลาด ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาใช้วางแผนกลยุทธ์การขายทั้งปัจจุบันและอนาคตของ บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด
บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด ได้ส่งมอบชุดฝึกทางการศึกษาให้แก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมติดตั้งและสอนวิธิการใช้งานให้แก่อาจารย์และนักศึกษา
บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด(GIC) ได้ฝึกสอนพนักงานเกี่ยวกับการใช้สินค้าตัวใหม่ ของ ZENNA คือเครื่องกลึงและเครื่อง CNC ทีมีขนาดเล็กที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีจำหน่ายแล้วที่ บริษัทเยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด 
บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด ได้เชิญคณะครูและอาจารย์ เข้ามาเยี่ยมชมสินค้าของ ZENNA ที่บริษัท โดยมีการสาธิตการทำงาน การซ่อมแซมการดูแลรักษาของชุดฝึก ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาและช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้แก่การศึกษาของไทยในอนาคต