ชุดสาธิตการบำบัดน้ำเสียโดยระบบ osmosis ที่ใช้ในครัวเรือน

รหัสสินค้า : TEC 026

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดเบื้องต้น

1.ชุดสาธิต ติดตั้งบนโครงอลูมิเนียม ที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีล้อเลื่อนเพื่อสดวกในการเคลื่อนย้าย
2 ระบบจะเริ่มการบำบัดน้ำเสียด้วยแผ่นกรองคาร์บอน แล้วจึงเข้าสู่ขบวนการ osmosed
3.ท่อทางเดิน ชุดสาธิตผลิตจาก PVC
4.ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำจากตำแหน่งต่าง ๆ ของชุดสาธิต
5.ชุดสาธิตประกอบด้วยด้วยเครื่องมือและเอกสารประกอบการใช้งาน

วัตถุประสงค์

1 ศึกษาวิธีการออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยระบบ osmosis แบบที่ใช้ในครัวเรือน
2 ศึกษาผมกระทบที่เกิดจากการปรับตั้งค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ (ความดันค่าการนำไฟฟ้า, ระยะเวลาที่ใช้)
3 ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ osmosis แบบที่ใช้ในครัวเรือน
4 ศึกษาถึงคุณสมบัติของน้ำหลังจากผ่านระบบโดยแถบวัดสี

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า