อัพเดทล่าสุด: Jul 12, 2018

บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด ร่วมมือกับ Autonics Corporation นำสินค้า Autonics จากประเทศเกาหลีเข้านำแสดงในงาน Manufacturing Expo เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงศักยภาพของสินค้าและการบริการของพนักงาน GIC รวมถึงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือให้กับตัวสินค้าและบริษัทอีกด้วย