เกี่ยวกับเรา

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
(Vision & Mission)
 
เราจะเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมและชุดฝึกทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพระดับสากลและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า พร้อมทั้งยังเผยแพร่ความรู้ทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับผู้ที่สนใจ
 
อดีตดำเนินงานในนาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด 

ประวิติบริษัท
(Company Profile)
 
          บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด  ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้นำเข้าและจำหน่ายชุดฝึกและชุดทดลองทางการศึกษา ในระดับอาชีวะและมหาวิทยาลัย รวมถึงออกแบบชุดฝึกดังกล่าวให้กับโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ยังมีฝ่ายฝึกอบรมให้ความรู้กับวิศวกรช่างเทคนิคทางด้านอุตสาหกรรมและการศึกษา ทาง บริษัทฯยังได้รับเกียรติให้ความร่วมมือ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษามหาลัยวิทยาลัย (MOU) ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยให้กับทุกหน่วยงาน

          พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับระบบอัตโนมัติชนิดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้ใช้งานอันประกอบไปด้วยพร๊อกซิมิตี้สวิทช์ โฟโต้เซนเซอร์ (สวิทช์ลำแสง) ไฟเบอร์ออพติก เอนโค๊ดเดอร์ จอแสดงผลและสั่งการแบบสัมผัส มิเตอร์ติดแผงโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์ (PLC) สเตปปิ้งมอเตอร์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องนับจำนวน เครื่องตั้งเวลา อุปกรณ์นิวเมติกส์ ฮีตเตอร์ และเครื่องมือวัดต่างๆ