อดีตดำเนินงานในนาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
         

บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด  จัดตั้งขึ้นในกลุ่ม บริษัท แสงชัยมิเตอร์เมื่อปีพศ. 2519  ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องวัด-ควบคุมและระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากว่า 40 ปี พร้อมทั้งจำหน่ายชุดฝึกและชุดทดลองทางการศึกษา ในระดับอาชีวะและมหาวิทยาลัย รวมถึงออกแบบชุดฝึกดังกล่าวให้กับโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ยังมีฝ่ายฝึกอบรมให้ความรู้กับวิศวกรช่างเทคนิคทางด้านอุตสาหกรรมและการศึกษาทาง บริษัทฯยังได้รับเกียรติให้ความร่วมมือ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษามหาลัยวิทยาลัย (MOU) ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยให้กับทุกหน่วยงาน

ธุรกิจของเรา